Schrijven: creatieve expressie met een essentiele boodschap

Artikelen

Andersoortige creaties van eigen hand

Poëzie (laatst geplaatste gedicht: 6 januari 2022)

Opmerkelijke uitspraken (tijdloze, humoristische en diepzinnige gedachtekronkels)

Schrijven in mijn leven

Mijn eerste boek:

Tekst: Stef van Beek, samengesteld door: Caroline Dekker

 

Je kunt het boek als e-book bestellen voor €4.

Wil je dat? Stuur dan een mail naar: steffromcreek@gmail.com

Je kunt het fysieke boek ook verkrijgen via lulu.com.

 

Artikelen:

Het systeem zit in jezelf (januari 2012, tevens gepubliceerd op wanttoknow.nl) wakker-word-artikel geïnspireerd door de Occupy-beweging. Het gaat over de invloed van economische krachten in de politiek, in de media en in ons brein.Geschreven als een vervolg op "Wakker geworden in 2009?"

Scholing versus authenticiteit? (september 2011) is ontstaan uit een combinatie van mijn ervaring met de San cultuur tijdens mijn reis door Namibië en mijn persoonlijke ervaring met het Nederlandse onderwijs. Het artikel betoogt hoe onderwijs wereldwijd afbreuk doet aan de authenticiteit van kinderen en culturen en hoe we dat kunnen veranderen.

Wakker geworden in 2009? (januari 2010: vervolg op "De digitalisering van de cultuur", tevens gepubliceerd op wanttoknow.nl) wil de lezer wakker schudden hoe het systeem in dat jaar via een aantal dubieuze, ingrijpende en erg intelligente maatregelen zijn controle over de Nederlander heeft versterkt. Keuzevrijheid en privacy worden steeds meer ouderwetse en romantische woorden. Wakker-word-artikel.

Wat is armoede en hoe kunnen wij ontwikkeling bevorderen? (april 2009, essay over ontwikkelingssamenwerking) is geschreven in reactie op een hulpvraag van de toenmalige Minister van Ontwikkelingssamenwerking, die inspiratie zocht voor zijn beleid. Mijn boodschap: stoppen met die afhankelijkheidsrelatie. Ik ben helaas niet uitgenodigd voor de onderhandelingen.

De digitalisering van de cultuur: een veelzijdige poging om de mens te verzwakken (februari 2009, tevens gepubliceerd in tijdschrift Spiegelbeeld en op wanttoknow.nl) schetst hoe een heleboel maatschappelijke ontwikkelingen in de wereld samen te vatten zijn met een woord: digitalisering, en hoe de richtinggevers van die stroming ons tot slaaf proberen te degraderen. De oplossing ligt in onze zelfbewustwording. Wakker-word-artikel.

De verkeerde bus naar het Centraal Station: de werkwijze van sektarische goeroes (februari 2008) is een kort symbolisch verhaaltje dat confronterend of inzichtgevend kan zijn voor mensen die direct of indirect ervaring hebben (gehad) met sektes, of machtsmisbruik in het algemeen.

Passie en hartstocht: een spiritueel-filosofische beschouwing(september 2007) belicht het verschil tussen passie en hartstocht, en hoe beide begrippen kunnen bijdragen aan de zoektocht naar wie we zijn.

De empowerment van de vrouwelijke vrouw (september 2007 en nu in revisie) is een provocatieve uitdaging aan de vrouw om het heft in eigen handen te nemen. De serieuze ondertoon is dat de wereld, die verdwaald is in mannelijke onverantwoordelijkheid en verslavingen aan geld en macht, meer vrouwelijke invloed nodig heeft.

Vacature: een voortvloeiende kerstgedachte (december 2005) gaat over de essentie van religie: herverbinding.

 

Andersoortige creaties van eigen hand:

Luisterhoorspel: klantenservice pensioenfonds (januari 2010):

realistisch-humoristische bespiegeling over de hedendaagse servicementaliteit.

Open brief aan minister Donner over de Schiedammer Parkmoord (december 2005): het resultaat van een mini-onderzoekje naar een opzettelijke gerechtelijke dwaling in Nederland.

De economische en sociale impact van de dollarisering van Ecuador (december 2004):

mijn eindscriptie van Latijns-Amerika Studies)

 

Artikelen van anderen die ik onderschrijf:

Een evolutionaire crisis (PDF)  (artikel over de strijd van Dr. Ghislaine Lanctôt tegen de "gezondheidszorg")


Schrijven in mijn leven

Op mijn wereldreis van 1994/1995 begon ik mijn eerste dagboek bij te houden. Ik vond het fijn om mijn ervaringen erin vast te leggen en te verwerken. Na die reis ben ik blijven schrijven. Of het nu ging om een ingrijpende levenservaring, om problemen, of om een filosofische ontwikkeling, het schrijven hielp me om de rode draad te volgen en zodoende tot een soort oplossing of conclusie te komen. Het bracht structuur in mijn soms chaotische geest en het hielp mij alles een plek te geven, zonder dat het zou vervliegen.

Sindsdien is schrijven niet meer weg te denken uit mijn leven. Het stelt me in staat om onafhankelijk van anderen mijn ervaringen en emoties te verwerken en via geleide contemplatie mijn bewustwording te laten groeien. Het brengt me rust, helderheid, zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling en laat mijn creativiteit stromen. Ook heeft het schrijven mij geholpen om mijn filosofische en spirituele waarheid steeds verder uit te diepen. Na een jaar of tien doorgegroeid te zijn qua levenservaring, qua reiservaring, qua schrijfervaring, qua bewustzijn en qua inzichten, ben ik nu op een punt gekomen dat ik mijn zelf ontwikkelde spirituele filosofie, het essentialisme, via een boek wil delen met de wereld. Dit schrijfproces is de grootste uitdaging van mijn leven tot nu toe.

Mocht je nu niet zo filosofisch aangelegd zijn, of je leest liever een iets luchtigere en toegankelijkere tekst met een essentialistische inhoud, dan kan ik Vacature: een voortvloeiende kerstgedachte van harte aanbevelen. Het is een frisse en inhoudelijke oproep tot hartelijke verbondenheid.

Voordat mensen goed voor anderen kunnen zijn, moeten ze eerst goed voor zichzelf zijn. Dat is niet gemakkelijk als alle boodschappen die vanuit de maatschappij (opvoeding, school, televisie, krant, je werk en als je niet uitkijkt ook je vrienden) op je afgevuurd worden, gericht zijn op de buitenkant, je ego. Wie op al die signalen reageert en probeert te voldoen, verliest contact met de binnenkant, je kracht. Met een tweetal artikelen heb ik proberen te laten zien hoe we massaal verleid worden om ons te laten leven door het systeem: De digitalisering van de cultuur: een veelzijdige poging om de mens te verzwakken en Wakker geworden in 2009?. Beide artikelen zijn ook in andere media gepubliceerd.

Het fysiek grootste werk wat ik tot nu toe heb geschreven is de eindscriptie van mijn inmiddels afgeronde studie. Het is een 165 pagina’s tellend werkstuk geworden over "De  economische en sociale  impact van de dollarisering in Ecuador", wat in het jaar 2000 heeft plaatsgevonden. Ik ben er om een drietal redenen erg trots op. Ten eerste omdat ik het onderzoek helemaal zelf bedacht en opgezet heb. Daarnaast slaat het een brug tussen twee wetenschappen, economie en antropologie, die meestal elkaars vijanden zijn. En tegelijkertijd heb ik met het onderzoek de relatie aangegeven tussen de politieke besluitvorming in Ecuador en het menselijk leed wat daardoor veroorzaakt is.

Het tegenovergestelde van de wetenschap is wat mij betreft Poëzie. Van poëzie vind ik het zo mooi dat je boodschappen, gevoelens, impressies en filosofische wandelingen door het brein, zo beeldend en klinkend in volledige vrijheid kunt weergeven. De complete vrijheid en deonnoodzaak van bewijslast en de vrijheid om nieuwe woorden aan onze taal toe te voegen, maken de poëzie een ultiem expressief orgaan, waarmee ik ook nog mijn voorliefde voor de creatie van taal ten volle uit kan leven.

Af en toe vind ik het ook belangrijk om mijn persoonlijke visie te geven op de actualiteiten, in de vorm van journalistiek commentaar, als ik van de media een onbevredigende berichtgeving lees of hoor. Zo heb ik een behoorlijk kritische Open brief aan minister Donner geschreven over de Schiedammer Parkmoord, maar die werd om allerlei vage redenen niet geplaatst in kranten.

Daarnaast schrijf ik ook af en toe over maatschappelijke fenomenen. In het wellicht enigszins provocerende opiniestuk, De empowerment van de vrouwelijke vrouw, wil ik een aanzet geven om de vrouwelijke invloed in de wereld te vergroten. Het completerende artikel over de ontwikkelingen die de man mijns inziens hard nodig heeft, staat nog in de steigers.

De laatste schrijftrant van dit rijtje is er één die vooral bedoeld is om de lachspieren op te rekken, de wenkbrauwen te heffen en de hersendynamiek te verhogen. Soms bedenk ik en zeg ik (of lees/hoor ik) dingen die (vaak per ongeluk) veel humoristischer, grappiger, spitsvondiger, diepgaander en veelzeggender zijn dan je op het eerste moment zou denken. Ik ben dergelijke creatieve hersenspinsels gaan verzamelen in het documentje Opmerkelijke uitspraken.

Terug naar de Homepage van de website.