Open brief aan Minister Donner (23 december 2005):

Wie is er verantwoordelijk gehouden voor doofpottenpolitiek

en de geleden schade bij de Schiedammer Parkmoord-zaak?

Minister Donner, voordat ik u feliciteer met uw uitverkiezing tot politicus van het jaar, heb ik nog enkele vragen omtrent de Parkmoord-zaak. Ik weet dat het vervelend is voor U dat de Schiedammer Parkmoord op de 10-jarige Nienke Kleiss steeds maar weer opgerakeld wordt. Maar dat kan ook niet anders want, hoewel de schuld van Justitie is afgekocht met ons belastinggeld, er is niemand ter verantwoording geroepen. Om u de mogelijkheid te geven deze vervelende en imagoschadende zaak nu maar eens af te sluiten, heb ik nog een aantal prangende vragen aan u, minister Donner.

 1. Waarom zijn de ondervragers van het 11-jarige medeslachtoffer Maikel niet gestraft voor hun buitensporig harde, onverantwoordelijke en manipulatieve ondervragingsmethode, met behulp van geestelijke en fysieke intimidatie?

 2. Waarom is politiepsycholoog Ruud Bullens, die verantwoordelijk was voor het welzijn van Maikel tijdens de verhoren, niet uit zijn functie ontheven? Ten eerste omdat hij niet ingreep tijdens de onbehoorlijke ondervragingen van het slachtoffer, waardoor het kind geestelijke beschadigingen kan hebben opgelopen. Ten tweede omdat hij opnames van vertrouwelijke gesprekken met Maikel doorspeelde naar de politie. Ten derde omdat hij in die gesprekken zelf de rol van ondervrager aannam, in plaats van zijn eigenlijke rol als vertrouwenspersoon, toen hij Maikel onder druk zette en hem verweet dat hij loog, zonder dat hij daarvoor bewijs had. En ten vierde omdat Bullens het signalement wat Maikel heeft gegeven van de dader, die achteraf bleek te kloppen, heeft aangemerkt als irrelevant of onwaar.

 3. Hoe kan het gebeuren dat het signalement dat Maikel gaf van de dader verder niet gebruikt is in het jaar dat de zaak stil lag? Onderkent u dat dit, in combinatie met de getuigenissen van twee bekenden van Wik H die ook genegeerd zijn, voor een directe oplossing van de zaak had kunnen zorgen?

 4. Welke ondervragers hebben Cees B een jaar later vier dagen en nachten onder grote druk gezet om te bekennen, terwijl er geen enkel bewijs tegen hem was? Hij was weliswaar in het park, maar daarom kon hij ook de politie bellen toen Maikel gewond uit de bosjes kwam. Hebben de politie en het OM opgemerkt dat Maikels beschrijving van de dader bovendien totaal niet overeenkwam met Cees B?

 5. Is Officier van Justitie Edelhauser alleen verantwoordelijk voor het beïnvloeden van het Nederlands Forensisch Instituut om de dadersporen, die de onschuld van Cees B aantoonden, weg te laten uit het officiële rapport? En wie binnen de politie, het OM en NFI waren schuldig aan het bewust achterhouden van ontlastend bewijs en zodoende aan het ten onrechte laten veroordelen van Cees B? Hoe zijn zij verantwoordelijk gehouden voor het belemmeren van de rechtsgang?

 6. Erkent u de risico’s van geprivilegieerde toegang tot kennis van het OM en hun mogelijkheid tot kennismanipulatie? En zo ja, hoe gaat u deze risico’s wegnemen? Als het NFI zo beïnvloedbaar is door het OM als in deze zaak, is het dan niet nodig om beide partijen, dat wil zeggen zowel het OM als de advocaat van de verdachte, een directe en vooral gelijkwaardige toegang te geven tot de onderzoeksresultaten van het NFI om feitenmanipulatie in de toekomst te voorkomen?

 7. Is de Officier van Justitie, Mevrouw Mr JAM Stuyt, verantwoordelijk gehouden voor het belemmeren van de rechtsgang, toen Wik H uit zichzelf de moord op Nienke en de poging daartoe op Maikel, tot in detail bekende? Is het doelbewust negeren en uit het dossier laten van deze bekentenis, die Cees B vrijpleit, geen overtreding van de regels? Bewijst de opmerking van Stuyt aan de advocaat van Wik H, dat hij niet met de pers hierover moest praten, niet haar doelbewustheid? Is het niet strafbaar om cruciaal bewijsmateriaal in de doofpot te stoppen?

 8. Zijn de bewust gemaakte fouten in deze zaak geen opzettelijke misleiding van de rechter?

 9. Bent u er al achter waarom de rechtsgang meerdere malen is belemmerd? Of er sprake is geweest van omkoping, van snel willen scoren en/of van het voorkomen van gezichtsverlies?

 10. Wat was er gebeurd als er geen klokkenluider was geweest? Is hij gerehabiliteerd of vindt u dat hij schuldig is? Als u hem als onschuldig ziet, wie heeft hem dan ten onrechte ontslagen?

 11. In wiens belang is het ontslag van de politie-psycholoog Harry Timmerman, ofwel de klokkenluider geweest? Een dergelijke omgang met klokkenluiders komt vaak voor in Nederland, maar is het openen van doofpotten dan strafbaar? Heeft hij niet in het belang van de samenleving gehandeld, zoals zo weinige in deze zaak?

 12. Met wiens geld is de schadevergoeding van €600.850 aan Cees B betaald?

 13. Waarom heeft u niet de schuldigen geïdentificeerd en hen persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor de misleidingen en de geleden schade?

 14. Hoe vaak belanden zulke zaken jaarlijks in de doofpot en wat gaat u daaraan doen?

 15. De commissie Posthumus, die bestond uit insiders van Justitie en politie, moest de gemaakte fouten door collega’s onderzoeken en concludeerde tunnelvisie bij het OM en de politie, maar niemand werd er persoonlijk op afgerekend. Waarom hebt u die opdracht niet gegeven aan een kritische onderzoeksjournalist? Was u bang dat iemand die niet afhankelijk is van Justitie met te kritische bevindingen zou komen? Ging het dus niet om het nemen van de volledige verantwoordelijkheid, maar om het hersluiten van de doofpot en om het oppoetsen van uw imago, minister Donner?

 16. De bewuste cursus van het NFI, waarin deze zaak als voorbeeld gebruikt werd hoe een onderzoek fout kan gaan, werd vier jaar lang aan honderden mensen van Justitie en politie gegeven, voordat de eerste persoon actie ondernam om de fout te herstellen. Hierbij werd die persoon op alle mogelijke manieren tegengewerkt en uiteindelijk ontslagen toen hij naar Netwerk ging met zijn verhaal. Als u niet bereid bent om een dergelijke corruptie van het juridische systeem aan te pakken door Justitie en de politie grondig te saneren en hun gesloten machtsstructuren open te breken, zou u dan wel de juiste persoon zijn om de verantwoordelijkheid van deze ministerpost te dragen?

 17. Dus zorgt u voor een sanering in het politieapparaat en bij Justitie, door degenen die in deze zaak de rechtsgang hebben belemmerd, nooit meer in naam van de overheid te laten functioneren, of blijft u uw verantwoordelijkheden als minister uit de weg gaan?

Het Nederlandse volk heeft recht op uw publiekelijke beantwoording van deze vragen en … o ja, nog gefeliciteerd met uw uitverkiezing.

Stef van Beek: een bezorgde burger